OM WELKE OPGAVE GAAT HET?

   

U KOOS VOOR:

THiNK!: De raad kan ook inhoudelijke kaders bepalen voorafgaand aan het participatie proces.

De vragen die nu volgen gaan niet over inhoudelijke kaderstelling, maar over kaders voor het participatieproces.